21 październik 2019 | Przez: SPEEDMAN

W miniony weekend na położonym nieopodal ...

30 czerwiec 2019 | Przez: SPEEDMAN

Junior Cup - Zawody Kartingowe dla Dzieci ! - 6 ...

18 kwiecień 2019 | Przez: SPEEDMAN

Dobiegły końca trzydniowe testy dla tegorocznych ...

30 marzec 2019 | Przez: SPEEDMAN

Opadł już ostatni kurz po zaciętej rywalizacji ...

11 grudzień 2018 | Przez: SPEEDMAN

W sobotę 8 grudnia na Torze Kartingowym Kormoran ...

20 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

W niedzielę, 18 listopada, podczas targów Warsaw ...

17 listopad 2018 | Przez: SPEEDMAN

Karol Basz i Vito Postiglione mają za sobą trudne ...

Ponownie zapraszamy wszystkich miłośników kartingu do ścigania!

Regulamin Kieleckiej Ligi Kartingowej – Sezon 2015 Rozgrywki Kieleckiej Ligi Kartingowej przeprowadzane są w oparciu o następujące przepisy: - Niniejszy Regulamin KLK - Oficjalne Komunikaty KLK zamieszczane na stronie internetowej www.kieleckaligakartingowa.eu - Regulaminy torów na których rozgrywana jest KLK - Ogólnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa - Ramowy Regulamin Sportu Kartingowego PZM 1. Organizatorem Kieleckiej Ligi Kartingowej (zwanej dalej KLK) jest Tor Kartingowy F1GOKART mieszczący się w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30.

2. Zawody odbywają się na wskazanym przez organizatora torze i w wyznaczonej jego części.

3. Uczestnikiem KLK jest każda osoba powyżej 6 roku życia, mająca powyżej 120 cm wzrostu, która wniosła wpisowe do którejkolwiek rundy KLK i zaakceptowała regulamin KLK. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, konieczne jest osobiste podpisanie regulaminu i zgody uczestnictwa w KLK przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba zgłaszająca się do KLK musi posiadać kartę identyfikacyjną toru.

4. Sezon 2015 KLK składał się będzie z 9 rund rozgrywanych w okresie od 6 lutego do 12 grudnia w wyznaczonych przez organizatora terminach. Terminy rozgrywania poszczególnych rund KLK*: 1. runda – 06.02.2015 2. runda – 20.03.2015 3. runda – 10.04.2015 4. runda – 29.05.2015 5. runda – 26.06.2015 6. runda – 04.09.2015 7. runda – 09.10.2015 8. runda – 06.11.2015 9. runda – 27.11.2015 *terminy wstępne, mogą ulec zmianie Powyższe terminy obejmują „weekendy wyścigowe”, o dokładnym terminie organizator będzie informował na tydzień przed zawodami. Kwalifikacje zawsze odbywają się wewnątrz. W wyścigach preferowana jest jazda po całym torze i będzie ona wybierana jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne.

5. Na jedną rundę 2. sezonu KLK składają się: - kwalifikacje - finał a) Kwalifikacje – odbywają się w dniu wyścigu. Składają 3 przejazdów każdego zawodnika, wykonywanych każdym z trzech wybranych przez organizatora gokartów. Każdy zawodnik pokonuje każdym z gokartów 3 pomiarowe okrążenia. Zawodnicy jeżdżą trójkami, poczynając od kierowców posiadających najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej (w pierwszej rundzie decyduje kolejność z poprzedniego sezonu). W przypadku takiej samej ilości punktów lub braku punktów, decyduje kolejność zapisu. Pod uwagę brane jest jedno, najlepsze okrążenie każdego zawodnika z trzech przejazdów (1 z 9 okrążeń). Wyniki kwalifikacji będą podstawą do ustawienia na starcie wyścigów finałowych. b) Finał – w ramach finału będą odbywały się dwa wyścigi. Do startu pierwszego zawodnicy będą ruszać według pozycji zajętych w kwalifikacjach. Po zakończeniu trwającego 14 okrążeń wyścigu (na małym torze) lub 7 okrążeń (na całym torze), kierowcy wystartują w drugim wyścigu, w którym zostaną ustawieni w kolejności odwrotnej do miejsc zajętych do tych w pierwszym wyścigu. Suma miejsc w wyścigach da miejsce zawodnika w danym finale (im niższa suma, tym wyższe miejsce). W przypadku równej sumy miejsc, decydowała będzie kolejność w kwalifikacjach. Start do wyścigu jest „lotny” po pokonaniu okrążenia/okrążeń formujących. Wyścig dla danego uczestnika kończy się w momencie przecięcia przez niego linii mety ostatniego okrążenia, na którym jest jednocześnie pokazywana flaga w biało-czarną szachownicę. Uczestnicy, którzy ukończyli swój wyścig zobowiązani są do szybkiego dotarcia do mety i umożliwienia ścigania tym uczestnikom, którzy nie ukończyli jeszcze rywalizacji. Uczestnik po zakończeniu wyścigu nie może zmienić sie pozycją z innym kierowcą. 6. W kwalifikacjach i wyścigach obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące zachowania na torze. Zawodnik może zostać ukarany za niewłaściwe zachowanie. Obowiązywał będzie sekundowy system kar i będą obowiązywały 2 ich rodzaje: - za mniejsze przewinienia – notoryczne wypychanie bez wyprzedzenia, nieprzepisowe blokowanie itp. – 1 miejsce dodane do sumy miejsc danego zawodnika w obu finałach - za większe przewinienia – mocne wypchnięcie z wyprzedzeniem, niesportowe zachowanie itp. – 2 miejsca dodane do sumy miejsc danego zawodnika w obu finałach O karach i stopniu przewinienia jak zwykle będą decydować sędziowie. W skrajnych przypadkach uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, co jest suwerenną decyzją sędziów. Dyskwalifikacja będzie polegała na automatycznym przesunięciu uczestnika na ostatnie miejsce w zawodach. O karach w danym wyścigu decyduje zawsze sędzia zawodów i do wręczenia kary nie jest konieczne pokazanie flagi zawodnikowi podczas wyścigu. Złożenie oficjalnego protestu od otrzymania kary lub nieotrzymania kary przez innego zawodnika wymaga złożenia kaucji wynoszącej 20 zł, która przepada w przypadku niezasadności protestu. W przypadku zepsucia się gokarta w kwalifikacjach, wcześniejsze wyniki nim uzyskane pozostają ważne, a jeżeli nie da się go naprawić w krótkim czasie jest on zamieniany na gokart o podobnej charakterystyce. Awaria gokarta w wyścigu powoduje, że zawodnik kończy zawody i musi bezpiecznie udać się do boksów.

7. Obowiązkiem uczestnika każdej z rund KLK jest stawienie się minimum 15 minut przed planowanym rozpoczęciem danej rundy KLK w biurze toru. Jeżeli uczestnik nie stawi się w wymaganym czasie i nie uprzedzi o powodach swojego spóźnienia może on zostać przez organizatora KLK zdyskwalifikowany lub ukarany obowiązkiem jazdy z dodatkowym obciążeniem w kwalifikacjach, które wynosi 7,5 kg. Jeżeli zawodnik nie ma gdzie dołożyć odpowiedniego doważania, do wyniku w wyścigu doliczona zostanie mu kara wynosząca 5 sekund. Jeżeli uprzedzi on organizatora o swoim spóźnieniu i poda jego powody do decyzji organizatora pozostaje, czy zdyskwalifikować danego uczestnika.

8. Wpisowe do każdej z rund KLK wynosi 79 zł – obejmuje ono wyłącznie udział w kwalifikacjach i wyścigu. Wpisowe do KLK można wnieść w biurze toru najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów lub wpłacając je na poniższy numer konta: 49 2490 0005 0000 4000 3620 5767 Alior Bank Odbiorca: Mateusz Tutaj Tytułem: Kielecka Liga Kartingowa xxx (gdzie xxx to imię i nazwisko uczestnika za którego wpłacane jest wpisowe) Wpłata musi wpłynąć na konto do piątku poprzedzającego rundę do godz. 20. Uchybienie powyższym warunkom może spowodować niedopuszczenie zawodnika do startu w KLK.

9. Maksymalna liczba uczestników każdej rundy KLK wynosi 56 osób, a o przyjęciu do danej rundy KLK decyduje kolejność zgłoszeń.

10. W zawodach obowiązuje doważanie każdego gokarta o wartość różnicy pomiędzy 85 kg a wagą zawodnika, jadącego konkretnym gokartem. Maksymalne doważenie to 30 kg. Zawodnik sam musi doważyć swój gokart odpowiednimi obciążnikami. Dostępne będą obciążniki o wartościach 2.5, 5 i 10 kg. W przypadku stwierdzenia przez organizatora lub osobę z obsługi zawodów nieprawidłowości w doważeniu zawodnika, zostanie on przesunięty na ostatnie miejsce w zawodach, chyba że niedoważenie będzie mniejsze niż 1 kilogram po ukończeniu biegu, a przed wejściem do gokarta jego waga spełniała limit. Doważanie odbywa się tylko przy pomocy dostępnych na torze obciążników lub kamizelek zgłoszonych wcześniej sędziemu i dopuszczonym do startu. Ważenie zawodników odbywa się tuż przed startem, a po zważeniu kierowca nie może wyjść z boksów przed swoim startem. Ważenie odbywa się w stroju, w którym zawodnik będzie jechał, a kierowca nie może używać żadnych innych przedmiotów obciążających niż dostępne na torze odważniki. Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wagi kierowcy po zakończeniu jego przejazdu.

11. Klasyfikacje W KLK będą obowiązywały następujące klasyfikacje, do których uczestnicy będą zdobywać punkty: - Klasyfikacja generalna – będą w niej klasyfikowani wszyscy uczestnicy KLK - Klasyfikacja kobiet - Klasyfikacja uczestników do 24 roku życia włącznie – brany pod uwagę jest dokładny wiek z chwili rozpoczęcia ligi - Klasyfikacja uczestników od 25 roku życia – brany pod uwagę jest dokładny wiek z chwili rozpoczęcia ligi - Największy fighter – osoba, która podczas wszystkich rund awansowała o najwięcej pozycji. W przypadku remisu wygrywa osoba, która miała najwięcej wyprzedzań w pojedynczej rundzie, a jeżeli to nie pozwoli wyłonić zwycięzcy to osoba, która była wyżej w klasyfikacji generalnej. W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji generalnej tej kategorii wygrywa osoba, która miała najwięcej wyprzedzań w pojedynczej rundzie. Jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, to osoba, która miała więcej wyprzedzań w wyższych finałach, a jeżeli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia to osoba, która miała wyprzedzania w wyższych finałach. - Klasyfikacja zespołowa - klasyfikacja świętokrzyska – dla uczestników pochodzących z województwa świętokrzyskiego lub mieszkających w nim W każdej w poszczególnych kategorii uczestnicy będą otrzymywali punkty tak, jak w klasyfikacji generalnej, według klucza jej właściwego, a zatem od 50 punktów w dół. We wszystkich klasyfikacjach z wyników po zakończeniu sezonu będą odrzucane 2 najgorsze punktowo rundy danego kierowcy, a do ostatecznych wyników będzie liczyło się 7 rund. Uczestnicy KLK mogą występować w drużynach, liczących od 2 do 6 osób. Drużyna musi posiadać swoją nazwę. Nazwa zespołu składa się z jej unikalnej nazwy oraz nazw maksymalnie dwóch sponsorów zespołu. Uczestnik, który wystąpił choć w jednej z rund w danej drużynie, nie może podczas trwania sezonu KLK wystąpić w innej drużynie. Uczestnicy danej drużyny zdobywają dla niej punkty w klasyfikacji zespołowej, przy czym brane są pod uwagę wyniki trzech najlepszych w danej rundzie członków drużyny. Każda z drużyn może mieć nieograniczoną liczbę sponsorów, przy czym tylko dwóch z nich może być sponsorami tytularnymi. Nazwy sponsorów mogą widnieć na kaskach (własnych) uczestników i ich ubraniach. Każdy ze sponsorów poszczególnego zespołu czy zawodnika musi zostać zaakceptowany przez Organizatora KLK, podobnie jak unikalna nazwa danego zespołu. Nazwę i skład osobowy drużyny należy zgłosić na adres e-mail organizatora (mcdon21@gmail.com) najpóźniej na 24 godziny przed rozegraniem danej rundy. Za zajęcie poszczególnych miejsc w każdej z klasyfikacji, oprócz klasyfikacji drużynowej i klasyfikacji Fighter, przyznawane będą następujące ilości punktów: 1. miejsce: 50 punktów 2. miejsce: 46 punktów 3. miejsce: 43 punktów 4. miejsce: 41 punktów 5. miejsce: 39 punktów 6. miejsce: 37 punktów 7. miejsce: 35 punktów 8. miejsce: 33 punkty 9. miejsce: 32 punkty 10. miejsce: 31 punktów itd. aż do 38. miejsca, za które przyznawany jest 1 punkt. Za miejsca wywalczone w kwalifikacjach przyznawane będą następujące ilości punktów do klasyfikacji generalnej: 1. miejsce: 3 punkty 2. miejsce: 2 punkty 3. miejsce: 1 punkt Za osiągnięcie najlepszego czasu pojedynczego okrążenia w wyścigach finałowych uczestnik otrzyma 1 punkt. Dodatkowo za każde prawidłowe zyskanie pozycji w wyścigu finałowym uczestnik zyska 1 punkt, a za wygranie klasyfikacji fighter danej rundy 3 punkty. W klasyfikacji drużynowej punkty danego zespołu będzie stanowiła suma punktów trzech najlepszych kierowców w danej rundzie, a w klasyfikacji Fighter 1 punkt będzie przyznawany za 1 wyprzedzanie. Nagrody obligatoryjne przydzielane w każdej z rund: 1. miejsce – Puchar 2. miejsce – Puchar 3. miejsce – Puchar Kategorie wagowe, kobiet, drużynowe: 1. miejsce – Puchar 2., 3. miejsce – medale Lista nagród dodatkowych będzie ogłaszana przed każdą z rund. Pełna lista nagród za cały sezon zostanie ogłoszona najpóźniej do końca listopada 2014 roku. Zawodnik, który zajmie nagradzane miejsca w dwóch różnych kategoriach, nie może dostać dwóch takich samych nagród. W przypadku gdy z regulaminu wynika, że otrzyma dwie identyczne nagrody, jedną z nich zamienia się na darmowe jazdy na torze F1GOKART zgodnie z wartością nagród i jazd. (Np. W przypadku wygrania dwóch par rękawic, jedne z nich zamieniane są na 3 darmowe jazdy po 10 minut). Aby członek danej drużyny otrzymał nagrodę, musi on reprezentować daną drużynę przynajmniej 5 razy. Medale będą przyznawane również za zwycięstwa w danym wyścigu finałowym, oprócz finału A. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w liście nagród.

12. Sędzią każdej z rund będzie wyznaczona przez organizatora osoba. Będzie ona rozstrzygała wszelkie pytania i kwestie sporne pojawiające się przed, w trakcie i po zawodach. Ona również będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowań i wyścigów oraz będzie decydowała o karach dla uczestników.

13. W każdej z rund obowiązuje całkowity zakaz jazdy po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Uczestnik przystępując do zawodów zgadza się na sprawdzenie stanu jego trzeźwości, a w przypadku stwierdzenia, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, nie zostanie on dopuszczony do zawodów, podobnie jak w przypadku odmowy poddania się badaniu. Decyzję w tej kwestii podejmuje organizator.

14. Każdy z uczestników poprzez wniesienie wpisowego zgadza sie na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów KLK oraz na upublicznienie swoich danych w oficjalnych informacjach prasowych przed i po kolejnych rundach KLK oraz na podawanie jego danych w tabelach wyników.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie z jednoczesnym poinformowaniem uczestników KLK o tej zmianie. W ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia zmian w regulaminie, uczestnik ma prawo do wycofania swojego uczestnictwa w danej rundzie KLK.

>>> Wydarzenie na Facebook'u <<<

Polecane filmy

Serwis informacyjny przeznaczony zarówno dla kierowców wyczynowych oraz tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w sporcie kartingowym.

Nasza Kartingowa Mapa Polski prezentuje obiekty sportowe, na których wraz z ze znajomymi możecie rozwijać swoją wyścigową pasję.

Jeśli wiesz o czymś czego nie ma w Naszym serwisie, prosimy o kontakt: redakcja@pkarting.pl